شرایط و قوانین وب سایت فاوا اس ام اس :

استفاده شما از مرکز ارائه خدمات پنل اس ام اس و ارسال پیامک تبلیغاتی و وب سایت این مرکز به منزله قبول کلیه شرایط مندرج در این صفحه می باشد. در ادامه محتویات این صفحه منظور از “سایت فاوا اس ام اس”، “وب سایت مرکز ارائه خدمات پنل اس ام اس و ارسال پیامک تبلیغاتی ” به آدرس اینترنتی favasms.com می باشد.

محتویات این صفحه در هر زمانی قابل تغییر است و این حق برای “مرکز ارائه خدمات پنل اس ام اس و ارسال پیامک تبلیغاتی ” محفوظ بوده که بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، اقدام به، به روزرسانی و یا تغییر در محتوای این صفحه کند.

کاربران موظف هستند که به صورت دوره ای به این صفحه مراجعه کرده تا از تغییرات احتمالی در قوانین و مقررات آگاه شوند.

همچنین “مرکز ارائه خدمات پنل اس ام اس و ارسال پیامک تبلیغاتی فاوا اس ام اس ” بعد از هر بار به روزرسانی خبری مبنی بر تغییرات در این صفحه را در قسمت اخبار منتشر خواهد کرد.